Dorgefoss i fri dressur

Damsikkerhet koster. Sira-Kvina kraftselskap slapp løs 620.000 kubikkmeter vann for å funksjonsteste flomlukene på Handeland i går.