Er politisk hestehandel et svik mot velgerne?

Både i Stavanger kommune og i Rogalands fylkesting har Høyre ogArbeiderpartiet alliert seg for å kapre lederposisjoner og holdeFremskrittspartiet ute.