- Ulovlige bygninger, livsfarlige boforhold

Boforholdene for sesongarbeidere ved landets største samdrift iKlepp er livsfarlige, mener Arbeidstilsynet. Flere bygninger pågården er også oppført uten kommunal godkjenning.