Barna taper i kampen

Både barnehagene og skolene i Stavanger får merkbart dårligere økonomi neste år. Det går ut over kvaliteten.