Ordføraren takkar av

— For det mesta har det vore kjekt å vera med, særleg når ein fårgjennom saker som er fornuftige. Samstundes arbeider ein i eit litemiljø og gjer vedtak som folk ein kjenner ikkje tykkjer noko om. Også møter ein folk som ikkje greier å skilja sak og person.