Krangler om Rembrandt-tegning

En Rembrandt-tegning, falsk eller ekte, blir tema i Stavangerbyrett i mai. Striden står om i alt fire kunstverk som i 16 år harvært innelåst i SR-Banks hvelv.