Neppe Norestraen-kulvert

Prislappen på å legge biltrafikken i Strand— gata i tunnel under jernbanesporet øker med 70 prosent. 170 millioner kroner kan være mer enn Vegvesenet vil bruke.