Søker etter kreative folk

Sandnes Arrangementsenter inviterer iderike mennesker til dugnad.