Frykter trafikk og stadion

Bønn fra beboere i nærheten av Jåttå— vågen: Tenk over trafikksituasjonen en gang til.