Sverre venter med restaurantdrift

Hotell Sverre har ennå ikke tatt noen beslutning om hva som skal skje med Portofino og hotellrestauranten.