Reaksjonstiden ned fra én time til 15 minutter

Reaksjonstiden for utrykning skal kortes fra én time til bare 15 minutter ved alle baser for landets redningshelikoptre.