De Geistliges representant

Arne Dag Kvamsøe tar imot i Hana kirke med kaffe og rause mengderkake, som det sømmer seg en mann i hans stilling.