Foreslår ekstrabevilling til omsorg

Nestleder Aksel Solvik-Olsen (Frp) i hovedutvalg for helse— og sosialtjenester i Time var ikke fornøyd med at rådmannen hadde funnet 1,4 millioner kroner til 4,5 ekstra årsverk i omsorgssektoren.