Sjekkar badevatnet for bakterier

Kommunelegen i Hå er i gang med å sjekka bakterieinnhaldet i ulike badevatn igjen.