45 år med Røde Kors

Marit Voss ble dratt med i Stavanger Røde Kors som 18 år gammelungjente.