Sjøulken og hans 28 bøker

Kombinasjonen sjømilitær offiser, redaktør, forlegger og politisktalsmann for et parti på Stortinget er ikke dagligdags. 58 år gamleSvein Carl Sivertsen fra Hundvåg i Stavanger lar seg ikke skremmeav for mye å gjøre.