- Bør være uten øl og vin

Slike arrangement som fylkesleiren til Rogaland bygde-ungdomslag bør gjennomføres uten skjenking av alkohol.