• Bård Birkeland er leder i Rogaland Eiendomsmeglerforening. Ove Heimsvik

Fryktar strengare bustadreglar

For å medisinere bustadmarknaden i hovedstaden, blir det truleg strengare reglar. Sjeføkonom vil ha eigne reglar for Rogaland.