• Høyesterett har opphevet en dom etter et dødsfall i Egersund. NTB Scanpix

Høyesterett opphever dom etter nachspiel-dødsfall i Egersund

I en fersk kjennelse konkluderer Høyesterett med at dommen hvor en 45 år gammel mann ble dømt til fem år og seks måneders fengsel for grov kroppsskade med døden til følge, må oppheves.