• Brannen på Ombo er slukket, og stemningen for grensejustering er også kjølnet. Kristian Jacobsen

Fylkesmannen går mot grensejustering på Ombo

Fylkesmannen i Rogaland tilrår at kommunegrensa på Ombo mellom Finnøy og Hjelmeland blir som i dag.