• Ordfører Stanley Wirak i Sandnes og Christine Sagen Helgø i Stavanger har ulike oppfatninger av rushtidsavgift på Nord-Jæren. Pål Christensen

Wiraks nei kan gi full rushtidsavgift - som ingen vil ha

BAKGRUNN: Stanley Wirak vil ikke være med på et kompromiss som gir en halvering av rushtidsavgiften på Nord-Jæren fordi han vil fjerne den helt. Konsekvensen kan bli at vi får full rushtidsavgift - som ingen lokalt vil ha.