• Det er bygd gang- og sykkelvei fra Tau til dette punktet på Solbakk, rett ved Ryfast-munningen. De neste 4 kilometrene videre til Jørpeland er planlagt. Tor Inge Jøssang
    Galleri

– Setter opp gatelys på «feil» side av veien mellom Ryfast og Preikestolen

– Helt meningsløst, uttaler Sp-politiker Alf Henning Heggheim i Strand.