• Rogalendinger har 3,65 milliarder kroner i misligholdt gjeld ved utgangen av 2018. Lars Idar Waage

Rogalendinger er dårligst i Norge til å betale for seg

Rogalandskommunene har de verste betalerne i Norge.