Eirin Sund vil flytte til Solås

– Jeg har vært folkevalgt i Gjesdal i 16 år. I alle disse årene har vi jobbet for å bevare fotballen i sentrum, men skal vi komme videre, må vi legge stridighetene til side og flytte til Solås.