• Elisabeth Risa

Åpnet hybelhus for unge, husløse

14 unge mellom 18 og 25 år skal få botrening i Lagårdsveien 47.