• Knut S. Vindfallet

Første kvinnelige byplansjef

Byantikvar Mette Paavola er tilsatt som ny byplansjef i Sandnes etter avtroppende Jan A. Bekkeheien.