- Ei gladmelding til alle reisande

Samferdselsminsiter Magnhild Meltveit Kleppa lover bedre tider for reisende over Boknanfjorden. I løpet 2011 vil det koma ei ny ferje i sambandet over Boknafjorden.