• Cornelius Munkvik

Brann på Bryne under kontroll

Det er ikke lenger fare for at brannen skal spre seg til bolighuset.