Oppretter svineinfluensa-kontor i Kvernevik

Kommunene Stavanger, Sola og Randaberg går sammen om å opprette pandemi-legekontor for influensa-henvendelser.