• Arnt Olav Klippeberg

130.000 i fiskefett-forelegg

Fiskebedriften Fonn Egersund og daglig leder er bøtelagt etter utslipp av fiskefett i havnebassenget.