3,2 millioner kroner i bøter

De 133 som ble dømt for promillekjøring i Stavanger tingrett i fjor fikk til sammen 2,753 millioner kroner i bøter, i tillegg til eventuell fengselsstraff og inndragning av førerkortet.