Biskopens kontor til Lagårdsveien?

Stavanger bispedømmekontor trenger mer plass, og vurderer flytting til Statens hus.