En vanlig natt på byen

Ordensforstyrrelse og beruselse preget helgen i Stavanger.