– Ikke for bratt i Vedafjell

Sivilarkitekt Leif O. Larsen har på oppdrag av Sandnes Bondelag vurdert en utbygging av boliger i nordhellingen av Vedafjell øst for Vatne.