• Kommunalminster Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil nå se nærmere på hva det er som har fått utgiftene med såkalt ressurskrevende tjenester til å skyte i været. Anders Minge

Stavanger må betale mer for ressurskrevende innbyggere

Statens utgifter til personer med spesielle hjelpebehov økte fra 3 til 4 milliarder på ett år, ifølge kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Nå får kommunene en ekstraregning.