187 millioner til vegprosjekter på Nord-Jæren

Nord-Jæren Bompengeselskap overførte i 2010 nær 187 millioner kroner til Statens vegvesen. Midlene er anvendt til samferdselsprosjekter på Nord-Jæren.