Faren ba Sjødin om dødshjelp

– Den siste tiden skrev far en lapp til meg hver dag: «Arvid, hjelp meg å døy»