Rassikring i fare

Verken Strand kommune eller Ryfylke IKS sier umiddelbart ja til å bli med på forskuttering av tunnel ved Tysdalsvatnet.