Tror haiker-ranerne har forlatt landet

Politiet frykter at mennene som i løpet av tre dager i forrige uke ranet to haikere, har reist ut av Norge.