• – Vi må ha en kritisk gjennomgang av det kommunen steller med og redusere antall nyansatte. Vi er fullt klar over at dette vil merkes, men vi kan ikke skyve problemene foran oss, mener Borgli, som sier at Frp og Pensjonistpartiet har lagt vekt på å få til overskudd i budsjettet.

Lønns- og stillingsfrys skal spare 172 millioner

Frp og Pensjonistpartiet (Pp) i Sandnes foreslår blant annet lønns— og stillingsfrys i fire år, reduserte stillinger og sparte sykepenger. Samlet reduserer det utgiftene med rundt 282 millioner kroner.