• Pål Christensen

Nye regler for bruk av små passasjerbåter

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt nye forskriften som regulerer bruken av passasjerfartøy med 12 passasjerer eller færre. De viktigste punktene i den nye forskriften er at en nå stiller krav til blant annet et sikkerhetsstyringssystem for disse fartøyene.