Innbruddsalarm ved Bergeland vid. skole

Innbruddsalarmen er gått ved Bergeland videregående skoles avdeling i Tanke Svilandsgate i Stavanger.