• Heidi Hjorteland Wigestrand

Kampen for å overleva

Kampen for å overleva i Rogalands skogar har i år fleire stader vore svært hard. Den langdryge vinteren tek hardt på hjort og rådyr.