• - Standpunktet om utbygging av Forusstranda Nord til boligbygging hadde Venstre tatt flere år før pengegaven forelå. Å følge bybåndutbyggingsprinsippet har vært vår utbyggingsstrategi de siste 20 år årene, sier Per A. Thorbjørnsen.

- Frp, Venstre og Sp ikke inhabile

Venstre, Sp og Frp kan stemme i saken om boligbygging på Forusstranda Nord, til tross for pengegaver fra utbygger i 2009.