Vil hente førskolelærere fra utlandet

Stavanger kommune vil ta initiativ til at det blir utlyst et anbud for å skaffe inntil 10 utenlandske førskolelærere med autorisasjon i Norge.