• Colourbox

Rusdødsfall økte kraftig

73 personer i Rogaland døde i 2007 som direkte følge av alkohol-, medikament— eller narkotikamisbruk. Det er en økning på over 70 prosent fra 2006.