• - Jeg trenger hjelp til å løse problemene mine, ikke skaffe meg enda flere, sier Kine. Kristian Jacobsen

Sykehuset brukte ulovlig tvang på Kine

Andre pasienter og pleiere kunne gå forbi og se at Kine lå i belter, og hun ble innesperret på isolat uten at faglig ansvarlig spesialist hadde fattet et slikt vedtak. Dette er uforsvarlig, uverdig og lovstridig behandling, har Helsetilsynet slått fast.