Aksjonerer mot mannsvold

Løsningen er ikke å holde jenter inne i et slags burkaopplegg. Samfunnet forandrer seg først når mange nok skriker ut at mennenes voldsatferd må endres, sier Anne Kalvig fra kvinnegruppen Ottar.