• Dette var noen av sigarettpakkene Svein Barene fant mellom rullesteiner og tare på turen nordover fra Reve havn. Geir Sveen

Sigaretter flyter inn på strendene

Pakke etter pakke med sigaretter var synet som møtte Svein Barane på den siste strandturen langs Jærhavet.