• Dei to karnappane på Vålandstårnet er under restaurering. Fredrik Refvem

Strakstiltak på Vålandstårnet

Dei to karnappane på Vålandstårnet er under restaurering.